Tere tulemast Stopper e-poodi! Tere tulemast Stopper e-poodi!

Isikuandmete Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte www.stopper.ee (edaspidi STOPPER). Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et klient saaks kasutada STOPPER teenuseid. Isikuandmete all mõistetakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Klient). Töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhud, kui selliste andmete töötlemise õigus või kohustus on ette nähtud seadusandlusega.

STOPPER kaitseb Klientide andmeid, järgides vajalikke turvalisuse ja privaatsuse reegleid. STOPPER kasutab oma Klientide andmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi andmeturbe tehnoloogiaid. 

 1. MIKS STOPPER ISIKUANDMEID TÖÖTLEB? 
  STOPPER töötleb Kliendi isikuandmeid järgmise eesmärgiga: lepingukohustuste täitmine, teeninduse kvaliteedi parandamine, turundustegevus, seadusandluses ette nähtud juriidiliste kohustuste täitmine, samuti õigustatud huvi.
 2. Lepingukohustuste täitmine 
  STOPPER töötleb Kliendi isikuandmeid järgmiste lepingukohustuste täitmiseks:
 • tellimuste täitmine (sealhulgas kliendiga side pidamine, kliendi tellimusega seotud korralduste edastamine; toodete eest tasumine; toodete kohaletoimetamine; toodete tagastamine ja garantiitingimuste täitmine)
 • tellimuse staatusest teavitamine (sealhulgas soetatud kauba/kaupade dokumentide edastamine.
 1. Turundustegevus 
  STOPPER töötleb Kliendi isikuandmeid turundustegevuse eesmärgil:
 • reklaampakkumiste ja teatiste saatmine Kliendi märgitud elektronposti aadressile ja /või mobiiltelefoni numbrile (Kliendi nõusolekul)
 • turu-uuring (sealhulgas klientide tarbimisharjumuste uuring ja info selle kohta, millised kaubad ja teenused äratavad kõige suuremat huvi)
 1. Teeninduse kvaliteedi parandamine 
  STOPPER töötleb Kliendi isikuandmeid teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil:
 • kasutajakogemuse parandamine veebilehel
 • küsitluste korraldamine STOPPER’i töö tulemuslikkuse kohta
 • Kliendi teavitamine teenuste, toodete ja tehniliste lahenduste muutuste ning STOPPER’i töö funktsionaalsuse kohta
 1. MILLISEID ISIKUANDMEID STOPPER KOGUB? 
  STOPPER kogub kolme tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ja küpsiseid.
 2. Isikuandmed 
  STOPPER kogub Kliendi isikuandmeid ainult sel juhul, kui isik on need ise omal soovil avaldanud ostu tehes, tagastamist vormistades või veebilehele www.stopper.ee registreerumisel. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. 

  Isikuandmed hõlmavad nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi (sealhulgas riiki, linna ja postiindeksit), meiliaadressi, tellimusi.
 3. Mitteisikulised andmed 
  Veebilehte www.stopper.ee võib külastada igaüks ilma registreerumata ja isikuandmeid sisestamata. Sel juhul on info, mida STOPPER’iga jagatakse, seotud ainult külastusega. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja edastatakse automaatselt Google´i, Analyticsi kaudu. Sellist infot kasutatakse ainult STOPPER’i töö parandamiseks ega kasutata isikuandmete kogumiseks. 

  Mitteisikulised andmed on külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem.
 4. Küpsised 
  Et tagada STOPPER.ee internetipoe kvaliteet, kasutab STOPPER oma leheküljel küpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht kasutajale atraktiivsemaks ja mugavamaks ning et saada analüütilisi arvutusi ja andmeid, mida STOPPER kasutab veebilehe töö tagamiseks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab) 

  Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Sellised tekstifailid ei ole kahjulikud, ei sisalda viiruseid ega pole seotud konkreetse inimese või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid eemaldatakse pärast seda, kui kasutaja on veebilehitseja sulgenud. Selliseid küpsiseid nimetatakse sessioonküpsisteks. Teised küpsised (pikaajalised) jäävad kasutajate arvutisse pikemaks ajaks ja aitavad kindlaks teha, millal kasutaja järgmine kord meie kodulehte kasutab. 

  Enamik veebilehitsejaid võtab küpsised vastu vaikimisi. Teie saate oma turvalisuse seadeid muuta ning küpsiste vastuvõtu keelata, mis juhul teie arvutis mitte mingisuguseid küpsiseid ei säilitata. Kui te keelate küpsiste vastuvõtu, võib osa meie lehtede funktsioone lakata töötamast. Mõningaid lehekülgi võidakse kuvada valesti. Ka võite oma veebilehitseja seadistada nii, et iga kord, kui veebileht püüab kasutada küpsiseid, siis saate vastava hoiatuse ning võite otsustada iga faili kohta eraldi, tahate te selle vastu võtta või ei.
 5. KUI KAUA STOPPER KLIENDI ISIKUANDMEID SÄILITAB? 
  STOPPER säilitab Kliendi isikuandmeid senikaua, kuni Klient STOPPER’i teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist või kui käesoleva privaatsuspoliitika järgi pole teisiti ette nähtud. Arveid säilitatakse kooskõlas kohaliku seadusandlusega.
 6. KELLELE STOPPER ISIKUANDMEID EDASTAB? 
  STOPPER võib lepingukohustuse täitmise eesmärgil edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on STOPPER äripartnerid, kes osutavad ja/või kasutavad postiteenust või pakuvad maksete ülekandmise teenust. Maksesüsteemide ja ostja vaheline side on kaitstud protokolliga SSL, mis tagab, et kõrvalised isikud ei pääse infole ligi ega saa edastatavat infot muuta. 

  STOPPER võib turundustegevuse eesmärgil Kliendi isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on äripartnerid, kellelt STOPPER ostab reklaamiteenuseid. 

  STOPPER-l õigustatud huvide eesmärgil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud Kliendi isiklikud andmed STOPPER poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted).
 7. KLIENDI ÕIGUSED 
  Kliendil on õigus:
 • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet
 • saada ligipääs oma isikuandmetele
 • saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Klient vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
 • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, välja arvatud juhud, kui STOPPER’il on seaduslik õigus Kliendi andmeid säilitada
 • saata nõue isikuandmete töötlemise keelamiseks turunduse eesmärgil
 • registreerumisel mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • saada oma isikuandmed masinloetavas formaadis (andmete ülekantavus)
 • esitada kaebus Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en


Et saada infot Kliendi isikuandmete töötlemise, muutmise/parandamise, eemaldamise, piiramise või isikuandmete töötlemisest keeldumise kohta, on vaja saata kirja aadressile info@stopper.ee. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. STOPPER-il on õigus küsida Kliendi isikuandmete koopiat isiku tuvastamise eesmärgil. STOPPER kohustub Kliendi päringutele vastama 15 päeva jooksul.