Tere tulemast Stopper e-poodi! Tere tulemast Stopper e-poodi!

Ostutingimused

Kohaletoimetamine

Peale Lepingu jõustumist, eeldusel, et klient on nõustunud müügitingimustega ning Stopper e-shop OÜ arveldusarvele on laekunud 100% kauba maksumusest, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

Kliendil on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamisviiside vahel:

  • Omniva kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires - 4  €
  • Eesti Post vahendusel Läti ja Leedu Vabariigi piires – 9 €
  • Eesti Post vahendusel Muu Euroopa - 15 €
  • Omniva  pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires - 2,90 €
  • Eesti Post postkontorisse järele tulles – 3,50 €

 

Koostöös Omnivaga saab Klient kauba tellida pakiautomaati. Tellimuse vormistamisel tuleb nimekirjast valida lähim pakiautomaat kauba kättesaamiseks. Pakk saabub 2-10 tööpäeva jooksul peale tellimuse eest tasumist. Paki saabumisel saadetakse Kliendi mobiilile teade ning isiklik uksekood. Kliendil tuleb kood sisestada pakiautomaadi arvutisse, seejärel avaneb pakiautomaadi uks ning Klient saab kauba kätte. Saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 päeva alates paki sisestamisest. Kui Klient ei ole pakki 7 päeva jooksul väljastanud, tagastatakse see poele. Kui pakk on poele tagastatud, tuleb paki kättesaamiseks Kliendil postikulu uuesti tasuda.

Pood vastutab tellitud ja ostetud kauba eest selle transportimise jooksul, kauba kättesaamise hetkest Omniva pakiautomaadist või kullerilt läheb kauba kahjustumise ja/või kadumise risk üle tellijale. Juhul, kui tellija on kauba kättesaajana märkinud kellegi kolmanda isiku (näiteks kingituse saaja), kinnitab ta vastava korralduse andmisega, et nimetatud kolmas isik võtab endale kauba vastuvõtmise kohustuse ja vastutuse selle juhusliku kahjustumise ja/või hävimise riski eest alates kauba vastuvõtmisest Omniva pakiautomaadist või kullerilt. Pood ei saa tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on tellijale välja saadetud, jääb kohaletoimetamiskulu tellija kanda ning kauba mittesobimise korral kehtib talle vaid tavapärane 14-päevane tagastamisõigus).

Müügitingimused

Üldiste tingimuste kehtivus

Üldised tingimused kehtivad www.stopper.ee klientide (edaspidi Klient) ja www.stopper.ee omaniku Stopper e-shop OÜ (edaspidi pood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja poe vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja poe Ostukorv ja tellimuse vormistamine juhend ning Tagastamine ja vahetamine tingimused.

Pood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. www.stopper.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Poe hinnakiri

Poe koduleheküljel www.stopper.ee müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

Kõik poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud Kohaletoimetamine all.

 

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud nupule "Lisa ostukorvi."

Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

Tellimuse vormistamiseks läheb klient ostukorvi, kus on näha tema valitud tooted ning info transpordi kohta.

Tellimuse vormistamisel valib Klient endale sobiva kohaletoimetamise viisi.

Tellimus kinnitatakse kui klient on tasunud ostu eest poe pakutud tingimustel.

Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on tellimuse kinnituses toodud Stopper e-shop OÜ andmed.

 

Vastutus ja vääramatu jõud

Stopper e-shop OÜ vastutab Kliendi ees www.stopper.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab www.stopper.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Pood ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused

Pood kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Pood ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja pood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui poel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Autorikaitse

Kõik poe fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega ning nende omavoliline kopeerimine või printimine on Autoriõiguse seadusest tulenevalt keelatud.

Tagastamine ja vahetamine

Kliendil on võimalik tagastada või vahetada ostetud kaubad 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast. Kauba tagastuseks võtta ühendust e-posti teel info@stopper.ee ja täita ära kauba tagastusleht.